Privacyverklaring

G. Kramer & Zonen B.V. G. Kramer & Zonen B.V., gevestigd aan Voorburggracht 141 1722GC Zuid-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: WWW.GKZ.NL Voorburggracht 141 1722GC Zuid-Scharwoude 0226312426

Persoonsgegevens die wij verwerken

G. Kramer & Zonen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 • - Geboorteplaats
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - IP-adres
 • - Bankrekeningnummer
 • - Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

G. Kramer & Zonen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

G. Kramer & Zonen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - G. Kramer & Zonen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

G. Kramer & Zonen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G. Kramer & Zonen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Aanvragen via de website: Voor zolang het nodig is om het gevraagde doel te realiseren, maar maximaal 3 jaar Klantgegevens: Voor zolang het nodig is deze te bewaren voor de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

G. Kramer & Zonen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. G. Kramer & Zonen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

G. Kramer & Zonen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G. Kramer & Zonen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans.buter@gkz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. G. Kramer & Zonen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

G. Kramer & Zonen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans.buter@gkz.nl

G. Kramer & Zonen B.V.
Voorburggracht 141
1722 GC Zuid-Scharwoude

Postbus 100
1723 ZJ Noord-Scharwoude

Tel.: +31 (0)226 31 24 26
Fax: +31 (0)226 32 00 93

E-mail: gerrie.groot@gkz.nl

Voor lekkere tips, recepten en video’s www.zuurkoolrecepten.nl

Header
Kramer Zuurkool

Ruim 100 jaar Kramer's Zuurkool

"Zuurkool maken is ons vak en meer dan dat." Dat mogen de Kramer's wel zeggen na vijf generaties zuurkool maken, nieuwe varianten, nieuwe recepten ontwikkelen. Kramer's Zuurkool. Dat staat. Al sinds 1890!

Gert Kramer begon met de fabricage van zuurkool. Deze pionier sneed kool met de hand op een koolschaaf. De kool werd in houten staan vaten ingemaakt en in zogenaamde oxhoofden - vaten van 200 liter - verpakt. Het transport geschiedde met zeilschepen. Het eerste jaar was de vaart 3 maanden gestremd vanwege strenge vorst! Pionieren is creatief zijn, dus werden de oxhoofden met zuurkool over 't ijs naar het spoorwegstation gerold. Vier kilometer rollen en achter elk vat een man!

De tweede generatie Kramer moest twee wereldoorlogen en de grote crisis van de dertiger jaren doorstaan. Zij overwonnen de problemen.

De derde generatie Kramer stond voor de opdracht aan het front van de ontwikkelingen te blijven door te mechaniseren, te industrialiseren, te voldoen aan eisen van milieu, kwaliteit en hygiëne. Moderne machines boren en snijden de kool. Hygiënisch plastic fust vervangt de houten vaten. Speciale verpakkingsmachines brengen verse zuurkool in consumentenverpakking, vacuüm verpakt. Een strenge kwaliteitscontrole bewaakt het productieproces continue. Het overtollige zuurkoolvocht uit de fabriek wordt verwerkt in een grote eigen waterzuiveringsinstallatie.

De vierde generatie is geconfronteerd met schaalvergrotingen in de agf branche. Een enorme afname van het aantal groentespeciaalzaken resulteerde in steeds groter wordende supermarkt organisaties. De strenge kwaliteitscontroles werden georganiseerd in certificaten zoals HACCP, GLOBALG.A.P. en BRC Door de introductie van het internet werden de afstanden met het buitenland kleiner en de zuurkoolmarkt groter. Ook de communicatie met de klant werd digitaal.

Dit zijn maar enkele van de ontwikkelingen die allen bijdragen aan een topkwaliteit Zuurkool, de naam van ruim 100 jaar Kramer waardig. Ondanks alle ontwikkelingen blijft zuurkool maken voor de Kramer's een ambacht; elke dag weer moet het goed, moet het beter. Daar staat de vijfde generatie voor. Kool groeit onder steeds wisselende omstandigheden. Elk jaar levert een andere weerkaart. De lucht, het water, de grond, is nu anders dan in 1890. De eisen van het publiek ook. Dat is maar goed ook. Het houdt de zuurkoolmakers van huis-uit jong. Ook na vijf generaties zegt Kramer: Zuurkool maken, dat is ons vak.
Kramer zuurkool pand