Certificaten

GlobalG.A.P. (sinds 2001 gecertificeerd)

Global G.A.P.
GlobalG.A.P. is een standaard die specifiek van toepassing is op de primaire productie van landbouwproducten die voor menselijke consumptie zijn bestemd: machinaal oogstbare gewassen, groenten en fruit, koffie, thee, zuivel, rundvee, varkens, schapen, pluimvee en aquacultuur (zalm en forel). Het certificatieschema omvat het gehele agrarische productieproces van het gecertificeerde product – vanaf het moment dat het gewas wordt geplant of gezaaid (controlepunten voor herkomst van zaaigoed) tot aan de oplevering van de onbewerkte eindproducten. Het doel van GlobalG.A.P. -certificatie is om delen van wereldwijd erkende ‘good practices’ in de primaire productieketen door te voeren. De standaard zoekt aansluiting bij onder meer BRC en IFS om de supply chain af te dekken. Het is voor alle spelers in de voedingsketen – ‘from farm to fork’ (‘van boer tot bord’) – van essentieel belang om hun concurrerend vermogen op de mondiale voedselmarkt te vergroten door allereerst consumenten garanties te bieden omtrent de veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten. Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is het sleutelwoord geworden voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector.

BRC (HACCP sinds 1998, BRC sinds 2004 gecertificeerd)

BRC
BRC staat voor British Retail Consortium, de inspectie is afkomstig uit Groot-Brittannië en bestaat uit Retail organisaties. De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de Retail sector.
De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCP. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP’s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC eist echter meer op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten.

SKAL (sinds 1992 gecertificeerd)

SKAL
Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Doelstelling van Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar.

Demeter

Demeter
Voor diverse klanten verwerken en verpakken wij ook Demeter producten, Demeter is het internationale label voor landbouwproducten die biologisch dynamisch worden geteeld. Biologisch dynamische landbouw vindt zijn oorsprong in de leer van Rudolf Steiner. Demeter gaat verder dan biologisch in die zin dat de invloeden van de kosmos (bv. de stand van de maan) in de bedrijfsvoering meegenomen worden. Demeter telers streven verder naar een gesloten systeem wat inhoudt dat ze zoveel mogelijk zelf voor alle grondstoffen en hulpmiddelen zorgen. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staat. Dit maakt dat de criteria nog strenger zijn dan die van biologische producten.
G. Kramer & Zonen B.V.
Voorburggracht 141
1722 GC Zuid-Scharwoude

Postbus 100
1723 ZJ Noord-Scharwoude

Tel.: +31 (0)226 31 24 26
Fax: +31 (0)226 32 00 93

E-mail: gerrie.groot@gkz.nl

Voor lekkere tips, recepten en video’s www.zuurkoolrecepten.nl

Header
Kramer Zuurkool

GlobalG.A.P. (sinds 2001 gecertificeerd)

Global G.A.P.
GlobalG.A.P. is een standaard die specifiek van toepassing is op de primaire productie van landbouwproducten die voor menselijke consumptie zijn bestemd: machinaal oogstbare gewassen, groenten en fruit, koffie, thee, zuivel, rundvee, varkens, schapen, pluimvee en aquacultuur (zalm en forel). Het certificatieschema omvat het gehele agrarische productieproces van het gecertificeerde product – vanaf het moment dat het gewas wordt geplant of gezaaid (controlepunten voor herkomst van zaaigoed) tot aan de oplevering van de onbewerkte eindproducten. Het doel van GlobalG.A.P. -certificatie is om delen van wereldwijd erkende ‘good practices’ in de primaire productieketen door te voeren. De standaard zoekt aansluiting bij onder meer BRC en IFS om de supply chain af te dekken. Het is voor alle spelers in de voedingsketen – ‘from farm to fork’ (‘van boer tot bord’) – van essentieel belang om hun concurrerend vermogen op de mondiale voedselmarkt te vergroten door allereerst consumenten garanties te bieden omtrent de veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten. Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is het sleutelwoord geworden voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector.

BRC (HACCP sinds 1998, BRC sinds 2004 gecertificeerd)

BRC
BRC staat voor British Retail Consortium, de inspectie is afkomstig uit Groot-Brittannië en bestaat uit Retail organisaties. De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de Retail sector.
De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCP. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP’s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC eist echter meer op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten.

SKAL (sinds 1992 gecertificeerd)

SKAL
Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Doelstelling van Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar.

Demeter

Demeter
Voor diverse klanten verwerken en verpakken wij ook Demeter producten, Demeter is het internationale label voor landbouwproducten die biologisch dynamisch worden geteeld. Biologisch dynamische landbouw vindt zijn oorsprong in de leer van Rudolf Steiner. Demeter gaat verder dan biologisch in die zin dat de invloeden van de kosmos (bv. de stand van de maan) in de bedrijfsvoering meegenomen worden. Demeter telers streven verder naar een gesloten systeem wat inhoudt dat ze zoveel mogelijk zelf voor alle grondstoffen en hulpmiddelen zorgen. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staat. Dit maakt dat de criteria nog strenger zijn dan die van biologische producten.
Kramer zuurkool pand